Det sägs att kärt barn har många namn och detta gäller även Chi Gong, som också kallas för Qigong, Chi Kung och Chi Gung. Men vad är Chi Gong? En enkel beskrivning är att Chi Gong är en konstform som du kombinerar med meditation, fysisk träning och alternativ läkning. Chi Gong är en utveckling från en traditionell medicin från Kina, kampsport och filosofier från antiken.

Anledningen till att kineserna och människor från de andra asiatiska länderna lär dig denna konstform är att bli kultiverade och hitta en balans i fysik och spiritualitet. Chi Gong är helt enkelt en form av träning där både kroppen och sinnet kombineras, för att sträva efter att få fysisk balans, ett sinnestillstånd som är lugnt och att nå högre världar spirituellt. Själva orden Chi Gong betyder Chi för livskraft och Gong för metod.

Varför lära sig Chi gong?

Att lära sig Chi Gong innebär att dina kropps rörelser blir förbättrade och att du ska hitta en balans, samtidigt som olika delar av din kropp blir starkare och kommer att ge dig särskilda smidiga och flytande rörelse, oavsett vilken ålder eller livsstil och vilket kön du har.

Fyra kategorier

Det finns fyra olika kategorier i Chi Gong som du lär dig:

  • Statisk träning – är att du har en position under en viss tid och fokuset med denna typ av träning är att kunnat hitta balansen

.

  • Dynamisk träning – är när du tränar med rörelser som flyter. Dessa rörelser görs i vissa kombinationer ihop med att du har en andning som är koordinerad och din medvetenhet av din omgivning direkt omkring dig. Målet eller fokuset med denna typ av träning är att du ska få rytmiska, flytande och graciösa rörelser.
  • Meditativ träning – innebär att du ska utforska din medvetna andning, visualisering, mantra och det filosofiska konceptet i Chi Gong. Detta för att komma fram till målet eller fokus av självupplysning, samt att du ska förena dina sinnen, kroppen, den fysiska och de spirituella världarna.
  • Träning med hjälpmedel – är för att hjälpa till att hantera de medicinska och helande aspekterna i Chi Gong.